En LEI kode er et internationalt registreringsnummer, der kan sammenlignes med det danske CVR-nummer. LEI står for Legal Entity Identifier og identificerer virksomheden globalt.

Handler du aktier eller foretager valutaafdækning gennem derivater via et selskab, skal du have et globalt LEI-nummer. Du betaler for at oprette og vedligeholde LEI-koden, som du skal forny hvert år. Du skal oplyse LEI-nummeret til din bank, der skal bruge det, når de indberetter finansielle transaktioner.

LEI-koden bruges til overvågning af finansielle transaktioner globalt

Det er et krav fra EU siden januar 2018, at virksomheder, foreninger og fonde – alle juridiske personer – skal have LEI-registrering, hvis de køber eller sælger værdipapirer eller udsteder aktier og obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked.

Formålet med LEI-systemet er at skabe gennemsigtighed på de finansielle markeder gennem et globalt referencesystem, der entydigt identificerer enhver juridisk enhed. Med LEI-koden kan tilsynsmyndighederne overvåge finansielle transaktioner globalt, og LEI-systemet kan være med til at afsløre økonomisk kriminalitet, sikre økonomisk vækst og forebygge finansielle kriser.

Opret din LEI-kode nu https://www.dansklei.dk/lei-registrering

Det koster kun 595 kr. ex moms, og du har dit LEI-nummer indenfor 1-2 hverdage. Skal det gå hurtigt, kan du benytte vores ekspres-oprettelse – så er din LEI-registrering klar på 0-24 timer.

Hvordan er et LEI-nummer bygget op?

LEI-nummeret er en standardiseret kode på 20 karakterer med cifre og bogstaver. Koden indeholder nøgleoplysninger, der klart og entydigt identificerer virksomheden. Nummeret indeholder fire elementer:

  • Tegn 1-4: Identificerer hvilken LOU der har udstedt koden.
  • Tegn 5-18: En specifik kode skabt til den konkrete virksomhed (juridiske enhed)
  • Tegn 19-20: To kontrolcifre.

Har du spørgsmål til oprettelse eller fornyelse af LEI-koder?
Ring til Bo Korsager på 23 63 73 03 nu.