Dansklei bliver til Unilei

Dansklei skifter navn til Unilei. Vi er godkendt som LEI udsteder i internationale markeder og skifter derfor navn til Unilei. Som tidligere kunde i Dansklei vil du blive sendt automatisk videre til vores Unilei webside, https://unilei.com/da-dk/ og alle nyoprettelser af LEI koder sker ved Unilei. Alle Dansklei og Unilei kunder vil fortsat opleve den samme gode danske support fra vores kontor i Vejle. Når du fremover modtager e-mail kommunikation vil det være med Unilei som afsender. 

Hvad er en LEI-kode

Det er en kode der gør det muligt klart og entydigt at identificere selskaber globalt for at sikre gennemsigtighed på den globale markedsplads. LEI står for Legal Entity Identifier. Det kan oversættes til en Juridisk Enheds Identitet. Koden kan til en vis grad sammenlignes med en global udgave af vores lokale danske CVR-nummer. Et selskab kan kun have en LEI-kode.

Koden er en 20-tegns alfanumerisk kode baseret på den globale standard ISO 17442.

Koden er opbygget af fire elementer:

Tegn 1-4: Identificerer hvilken LOU der har udstedt koden.

Tegn 5-6: Reserveret til fremtidig funktionalitet.

Tegn 7-18: En specifik kode skabt til den enkelte juridiske enhed (f.eks en Virksomhed), men uden indbygget intelligens som f.eks. landekode, branche eller lignende.

Tegn 19-20: To kontrolcifre.

Hvilke oplysninger skal jeg bruge for at få en LEI?

Du skal oplyse cvr-nummer og vælge typen af ejerskab. I enkelte tilfælde er der desuden brug for oplysninger om ejerstrukturen. Vores simple formular guider dig. Skulle du få brug for hjælp, så er vi klar på telefon og e-mail.

Eksempler på LEI-koder

Koderne kan synes vidt forskellige men har alle 20-tegn, se blot nedenstående eksempler på LEI-koder:

Danske Bank A/S          MAES062Z21O4RZ2U7M96

Bitcoin Group SE          3912007O3KBYO8R0SM9

Google LLC                    7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45

Kan jeg flytte eksisterende LEI-kode til Dansk LEI?

Ja, du kan flytte administrationen af din LEI-kode til os, så sørger vi for at du nemmest muligt får fornyet og vedligeholdt LEI-koden, når det er nødvendigt. Selve LEI-koden ændrer sig ikke og overflyttelsen er gratis. Vælg servicen overflytning eller overflytning og fornyelse. Da overflytningen indebærer koordinering med din tidligere leverandør, kan det tage lidt tid at gennemføre overflyttelsen, men typisk ikke længere end en uge.

Hvem skal have en LEI-kode?

Alle juridiske personer, der ønsker at sælge eller købe værdipapirer, skal fra den 3. januar 2018 have en LEI-kode. Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, men også foreninger, andelsboligforeninger og fonde med mere.

Fysiske personer bliver identificeret med deres nationale identifikationsnummer (f.eks. CPR-nummer), og skal derfor ikke have en LEI-kode.

Vi har ikke et CVR-nummer, men har brug for en LEI-kode

Vi kan højest sandsynligt hjælpe dig, selvom din kirke, forening eller sammenslutning ikke har et CVR-nummer. Kontakt os og vi finder en løsning.

Udsteder I elektronisk faktura (EAN)?

Offentlige myndigheder der har behov for elektronisk fakturering, kan vi også hjælpe. Vi udsteder gerne EAN-faktura. Kontakt os med oplysninger om EAN og vi sørger for i modtager i rette format.

Hvad er GLEIF?

GLEIF er en forkortelse for Global Legal Identifier Foundation. GLEIF er en overnational non-profit organisation med hovedkvarter i Basel, Schweitz. GLEIF blev etableret af Financial Stability Board i juni 2014. GLEIF's opgave er at støtte implementeringen og brugen af LEI-koder som skal forbedre gennemsigtigheden i den globale finansielle forretningsverden.

Hvad er en LOU

Local Operating Unit (LOU) er en organisation, der er akkrediteret af GLEIF til at udstede LEI-koder i det Globale LEI Index.

MiFID & MiFIR

MiFID II er en forkortelse for Markets in Financial Instruments Directive 2. MiFID II er et direktiv der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. Det omhandler regulering af markedet for finansielle instrumenter som f.eks. værdipapirer. MiFID II trådte i kraft d. 3. januar 2018. På samme tid trådte forordningen MiFIR, der omhandler samme område, også i kraft.

Passer I på mine data?

Dataene der indsamles, behandles og deles i forbindelse med håndtering af Legal Entity Identifier (LEI) omhandler hovedsageligt selskabsoplysninger, hvilket betegnes som juridiske personer. Desuden er LEI oplysninger gjort offentligt tilgængelige af officielle myndigheder. Dette bevirker at hovedparten af de indsamlede data ikke hører hjemme under GDPR databeskyttelsesforordningen. Men vi behandler alle dine data seriøst og sikkert. Se mere her [privatlivspolitik]