FAQ

Ofte stillede spørgsmål

 • Hvad er en LEI-kode

  Det er en kode der gør det muligt klart og entydigt at identificere virksomheder globalt for at sikre gennemsigtighed på den globale markedsplads.LEI står for Legal Entity Identifier. Det kan oversættes til en Juridisk Enheds Identitet. Koden kan til en vis grad sammenlignes med en global udgave af vores lokale danske CVR-nummer.

  Koden er en 20-tegns alfanumerisk kode baseret på den globale standard ISO 17442:2012.
  Koden er opbygget af fire elementer:
  Tegn 1-4: Identificerer hvilken LOU der har udstedt koden.
  Tegn 5-6: Reserveret til fremtidig funktionalitet.
  Tegn 7-18: En specifik kode skabt til den enkelte juridiske enhed (f.eks en Virksomhed), men uden indbygget intelligens som f.eks. landekode, branche eller lignende.
  Tegn 19-20: To kontrolcifre.

 • Eksempel på LEI-koder

  Koderne kan synes vidt forskellige men har alle 20-tegn, se blot nedenstående eksempler på LEI-koder:
  Pandora                          5299007OWYZ6I1E46843
  Bitcoin Group SE           3912007O3KBYO8R0SM9
  Google Inc.                     7ZW8QJWVPR4P1J1KQY45

 • Hvem skal have en LEI-kode

  Alle juridiske personer, der ønsker at sælge eller købe værdipapirer, skal fra den 3. januar 2018 have en LEI-kode. Begrebet juridisk person omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, men også foreninger, andelsboligforeninger og fonde med mere.

  Fysiske personer bliver identificeret med deres nationale identifikationsnummer (f.eks. CPR-nummer), og skal derfor ikke have en LEI-kode.

 • Jeg har ikke betalingskort, hvad gør jeg?

  Hvis du ikke har betalingskort, kan vi sende en faktura. Når fakturaen er betalt oprettes LEI-koden.

 • Hvad er GLEIF

  GLEIF er en forkortelse for Global Legal Identifier Foundation. GLEIF er en overnational non-profit organisation med hovedkvarter i Basel, Schweitz. GLEIF blev etableret af Financial Stability Board i juni 2014. GLEIF's opgave er at støtte implementeringen og brugen af LEI-koder som skal forbedre gennemsigtigheden i den globale finansielle forretningsverden.

 • Hvad er en LOU

  Local Operating Unit (LOU) er en organisation, der er akkrediteret af GLEIF til at udstede LEI-koder i det Globale LEI Index.

 • MiFID II & MiFIR

  MiFID II står for Markets in Financial Instruments Directive 2. MiFID II er et direktiv der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. Det omhandler regulering af markedet for finansielle instrumenter som f.eks. værdipapirer. MiFID II træder i kraft d. 3. januar 2018. På samme tid træder forordningen MiFIR, der omhandler samme område, også i kraft.