Vilkår & betingelser

Introduktion

DanskLEI er en dansk virksomhed (CVR: 39175606), der registrerer, vedligeholder og fornyer Legal Entity Identifier (LEI) koder på vegne af virksomheder. Dette sker i samarbejde med Global Legal Entity Identifier Foundation’s (GLEIF) akkrediterede LEI udstedere.

En virksomhed, der ønsker en LEI-kode service (Virksomheden), indgår en aftale med DanskLEI ved at oplyse relevante informationer på DanskLEI’s website, oplyse en Bruger og betale for den valgte service.

Virksomheden, der ønsker håndteret deres LEI via DanskLEI skal gøre dette via en Bruger der indtaster oplysninger på DanskLEI’s website. Brugeren kan være ejer, ansat eller tredjepart det er blot vigtigt at Brugeren har den nødvendige bemyndigelse til at agre på Virksomhedens vegne.

Brugeren, der registrerer information i DanskLEI’s system, indestår for at registreringen er lovligt foretaget. Herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at de oplyste informationer er korrekte.

DanskLEI kontrollerer, at informationerne, Brugeren har oplyst, er fyldestgørende for den videre registrering.

DanskLEI er ikke forpligtiget til at efterprøve rigtigheden af de registrerede informationer, men kan videreformidle dem til relevante samarbejdspartnere, som de er registreret.

DanskLEI forbeholder sig ret til at kontakte Brugeren og Virksomheden for at anmode om yderligere information eller dokumentation f.eks. fuldmagt.

Services

Virksomheden der køber en LEI service af DanskLEI accepterer at DanskLEI er autoriseret til at oprette, vedligeholde og flytte LEI-koden hos DanskLEI’s samarbejdspartnere.

DanskLEI må kontakte Virksomheden eller Brugeren med henblik på vedligeholdelse af de nødvendige informationer og fornyelse af LEI-kode.

Almindelig oprettelse af LEI-kode

Den forventede behandlingstid er 2-5 hverdage fra modtagelse af alle relevante informationer.

En nyoprettet LEI-kode er gyldig, når den oprettes i GLEI Index og 12 måneder frem.

Når LEI-koden er udstedt, fremsendes den til Brugeren’s emailadresse. Desuden vil LEI-koden være tilgængelig i det officielle register: Global Legal Entity Identifier Index (GLEI Index). GLEI Index opdateres på daglig basis.

Prisen for almindelig oprettelse fremgår af DanskLEI’s prisliste og/eller www.dansklei.dk’s forside.

Ekspres oprettelse af LEI-kode

Den forventede behandlingstid er 0-2 hverdage fra modtagelse af alle relevante informationer.

Hvis alle nødvendige informationer er korrekt leveret af Brugeren og Ekspres oprettelsen ikke gennemføres indenfor den forventede tid gennemføres oprettelsen til taksten for almindelig oprettelse.

En nyoprettet LEI-kode er gyldig når den oprettes i GLEI Index og 12 måneder frem.

Når LEI-koden er udstedt fremsendes den til Brugeren’s emailadresse. Desuden vil LEI-koden være tilgængelig i det officielle register: Global Legal Entity Identifier Index (GLEI Index). GLEI Index opdateres på daglig basis.

Prisen for Ekspres oprettelse fremgår af DanskLEI’s prisliste og/eller www.dansklei.dk’s forside.

Fornyelse af en gyldig LEI-kode

LEI-koden skal fornyes hver 12. måned for at forblive aktiv. Virksomhedens informationer skal bekræftes og koden fastholdes. Prisen for denne ydelse fremgår af DanskLEI’s prisliste og/eller www.dansklei.dk’s forside.

DanskLEI tilbyder to typer af fornyelse LEI-koden: manuel eller automatisk.

Ved manuel fornyelse vil DanskLEI kontakte Brugeren før LEI-koden’s udløb. Brugeren skal på DanskLEI’s website bekræfte eller tilrette informationer og foretage betaling for fornyelsen.

Den forventede ekspeditionstid er 3-7 hverdage fra modtagelse af alle relevante informationer.

Ved automatisk fornyelse vil Brugeren blive kontaktet før fornyelse med opfordring til at opdatere virksomhedens informationer. Er der ingen ændringer skal Brugeren ikke foretage sig yderligere.

Ved automatisk fornyelse opkræves det beløb, der blev aftalt ved aftalen om automatisk fornyelse. Med forbehold for prisjusteringer. GLEIF vurderer årligt prisen for LEI ydelserne, hvilket kan resultere i generelle prisjusteringer. Hvis en prisstigning betyder, at DanskLEI ikke kan levere fornyelsen til den aftalte pris, kan Brugeren vælge at gennemføre fornyelsen til den justerede pris eller annullere aftalen.

Det er Brugerens pligt at sikre, at Brugerens betalingsoplysninger er gyldige. Kan betalingen ikke gennemføres bortfalder aftalen om automatisk fornyelse. DanskLEI vil kontakte Brugeren/Virksomheden for at sikre at dette ikke sker utilsigtet.

Når fornyelsen er gennemført, modtager Brugeren en besked.

Vedligeholdelse af LEI informationer

Hvis der sker ændringer i Virksomhedens informationer, er det Virksomhedens pligt at ajourføre informationerne via DanskLEI’s website. DanskLEI sørger for, at GLEI Index opdateres. Denne ydelse er inkluderet i prisen for oprettelse eller fornyelse og koster således ikke ekstra.

Flyt håndteringen af LEI-kode til DanskLEI

Ønsker du at flytte din LEI håndtering til DanskLEI, skal du vælge ydelsen Overflyttelse på websitet og angive relevante oplysninger.

Moms

DanskLEI opkræver dansk moms på 25% på alle ydelserne til Brugere indenfor EU. Det er op til Brugeren at kræve momsen refunderet hos de lokale skattemyndigheder i det pågældende land. Brugere udenfor EU, vil ikke blive pålagt dansk moms.

Om betaling

Link til kvittering fremsendes pr e-mail.

Fortrydelsesretten ophører, når registrerings- eller fornyelsesprocessen er igangsat.

Kan registreringen ikke gennemføres på grund af manglende information eller dokumentation fra Virksomheden og denne ikke frembringes indenfor 15 hverdage vil DanskLEI forbeholde sig ret til at opkræve betaling for den aftalte ydelse.

Hvis de angivne informationer betvivles eller er fejlagtige og ikke bringes i orden ved henvendelse, kan LEI-koden suspenderes af GLEIF organisationen.

Betalingen refunderes ikke hvis LEI-koden suspenderes.

Der kan kun udstedes en LEI-kode pr. juridisk enhed, derfor er det vigtigt at Virksomheden ikke igangsætter en LEI ansøgning flere steder for samme juridiske enhed. Hvis DanskLEI ikke kan gennemføre en registrering på grund af flere ansøgninger for samme enhed, er DanskLEI berettiget til betaling for den pågældende ydelse.

Generelt

Aftalen indgås mellem to erhvervsdrivende parter og er alene underlagt dansk lov. Alle tvister, som måtte udspringe af denne aftale og kræve domstolsafgørelse, skal afgøres ved danske domstole.

FN-konventionen om internationale køb (CISG) finder ikke anvendelse.

DanskLEI kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af forsinket eller mangelfuld registrering af LEI kode.

DanskLEI forbeholder sig ret til at ændre disse vilkår og betingelser uden varsel. De vilkår og betingelser der gælder for Virksomheden er dem der er gældende ved aftalen indgåelse.

Virksomheden accepterer, at informationen, der indgår i GLEI Indexet, bliver videregivet og offentliggjort på GLEIF’s website i henhold til GLIEF’s retningslinier (www.gleif.org).

Version: 02-04-2018